10 Światowe Spotkanie Rodzin

W dniu 26 czerwca 2022 r. w Rzymie, Papież Franciszek Mszą św. sprawowaną na Placu św. Piotra zakończy trwający w Kościele od 19 marca ubiegłego roku Rok Rodziny Amoris Laetitia. Uroczystość ta zakończy jednocześnie X Światowe Spotkanie Rodzin, które organizują Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski odprawi uroczystą Mszę św. kończącą Rok Rodziny Amoris Laetitia w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła 26 czerwca br. o godzinie 18:00. Podczas uroczystej Eucharystii Ksiądz Biskup, nie tylko zawierzy opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i świętego Józefa Opiekuna Rodzin wszystkie małżeństwa i rodziny naszej Diecezji, ale pośle – podobnie jak Ojciec Święty w Rzymie – 32 pary małżonków, aby szli i dawali innym to, co sami otrzymali od Pana, utwierdzając ich w przekonaniu, że miłość małżeńska jest pięknym powołaniem i drogą do świętości (por. Dykasteria ds. Święckich, Rodziny i Życia, Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.).

Uroczyste posłanie małżeństw i wręczenie im misji kanonicznej, będzie równocześnie inauguracją nowego programu przygotowanego przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji w Roku Rodziny. Program ten w sposób szczególny skierowany jest do rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, które głoszą ksiądz i katecheta, zawiera on cztery katechezy dotyczące kwestii wiary i religijności oraz inne odnoszące się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Głosić je będą małżonkowie uroczyście posłani przez Biskupa w Katedrze, posiadający kilkuletni staż małżeński i predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami, cieszący się dobrą opinią, absolwenci Studium Życia Rodzinnego w Łomży i uczestnicy warsztatów prowadzonych przez wydział duszpasterstwa rodzin. Katechezy służące formacji małżonków będą włączone w program spotkań dla rodziców w czasie rocznego przygotowania ich dziecka do danego sakramentu.

Proponowany program jest propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci oraz włącza ich w ciągłą formację małżeńską. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji Amoris Laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego.

Świętej Rodzinie z Nazaretu, powierzamy X Światowe Spotkanie Rodzin i wszystkie rodziny naszej Diecezji. Prośmy Boga – powtarzając za papieżem Franciszkiem –
by miłość uświęcona przez więź małżeńską, okazywała się silniejsza od wszelkiej słabości
i wszelkiego kryzysu i aby Kościół wypełniał swoją misję dla rodziny i z rodziną we wszystkich narodach ziemi. (modlitwa na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin).

+ Tadeusz Bronakowski Wikariusz Generalny

Ks. dr Jacek Kotowski Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin