Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osuchowej

Komunikat dotyczący

32. Diecezjalnej Pielgrzymki Żywego Różańca

do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski

w Nowej Osuchowej

            Diecezjalne Duszpasterstwo Żywego Różańca zaprasza do udziału w dorocznej, 32. Pielgrzymce Żywego Różańca do Sanktuarium Królowej Polski w Nowej Osuchowej. Obędzie się ona w pierwszą sobotę miesiąca – 2 października 2021 r. Mottem spotkania są słowa: “Z Maryją, Niewiastą Nadziei”. Pielgrzymką rozpoczniemy także czwarty rok Wielkiej Nowenny Różańcowej, którego hasło brzmi: “Różaniec modlitwą o zbawienie innych”

            Do udziału w pielgrzymce zapraszamy parafialne wspólnoty Żywego Różańca, zelatorów i członków kół. Ponadto księży, siostry i braci zakonnych oraz osoby, którym bliska jest modlitwa różańcowa.

Program:

10.00 – zawiązanie wspólnoty i powitanie Księdza Kustosza

10.15 – słowo Moderatora Diecezjalnego Żywego Różańca

10.45 – konferencja: “Maryja, Niewiastą Nadziei”

11.30 – Różaniec – tajemnica Zesłania Ducha Świętego – procesja do kaplic różańcowych

12.30 – Eucharystia zakończona błogosławieństwem zelatorów i członków kół Żywego Różańca

13.30 – agapa i zakończenie pielgrzymki

            Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów o przekazanie tego zaproszenia do parafialnych kół różańcowych oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Zgłoszenia uczestnictwa pod numerem telefonu: 784406016 (ks. D. Krajewski).

Ks. Jacek Czaplicki Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego