Historia

Historia naszej parafii rozpoczyna się dnia 30 czerwca 1993 – dekretem bpa Juliusza Paetza ustanawiającym ks. Tadeusza Zawadzkiego odpowiedzialnym za organizowanie nowego ośrodka duszpasterskiego na Osiedlu „Centrum”.

W czasie kolędy (od grudnia ’93 do lutego ’94) księża Tadeusz Zawadzki (wikariusz w parafii pw. Św. Antoniego) i Mirosław Sebunia (wikariusz z parafii p.w. Zbawiciela Świata) odwiedzili 2023 rodziny, prosząc o ustosunkowanie się do planów utworzenia nowej parafii. Przychylnych temu pomysłowi było 1538 rodzin (76%), przeciwnych było 485.

9 marca 1994 roku dokonano zakupu pierwszych działek pod budowę kościoła od pana Wiesława Chełstowskiego, pana Eugeniusza Wargulewskiego i pani Krystyny Choroszewskiej. 30 marca uzyskano decyzję o lokalizacji nowego kościoła od Urzędu Miasta. Projekty tymczasowy kaplicy i plebanii wykonał inżynier z Ostrowi Mazowieckiej – pan Mirosław Puścian.

3 maja 1994 r. w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski odbyło się poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła przez bpa Tadeusza Zawistowskiego. W uroczystościach wzięło udział około 2500 wiernych. Szybko rozpoczęto prace – od maja do sierpnia 1994 roku trwała budowa kaplicy drewnianej. Pracami kierował pan Andrzej Wójcik.

Na 31 sierpnia 1994 roku datowany jest Dekret Erekcyjny Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce sygnowany przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza (i Kanclerza Kurii Ks. Tadeusza Śliwowskiego). Tego samego dnia ks. Tadeusza Zawadzki został mianowany pierwszym proboszczem parafii. Wikariuszem zostali ks. Janusz Tyszka i ks. Mirosław Sebunia, obaj dotychczas z parafii p.w. Zbawiciela Świata.

11 września 1994 r. miało miejsce uroczyste erygowanie parafii i poświęcenie kościoła przez bpa Stanisława Stefanka. 4 października 1994 roku odbyła się pierwsza uroczystość odpustowa patrona parafii Św. Franciszka, podczas której m.in. poświęcono nowy krzyż (ten, który dzisiaj widzimy przed ołtarzem głównym). 2

 

31 sierpnia 1996 roku w parafii zjawił się nowy wikariusz – ks. mgr Mirosław Teofilak z Różana. Kolejna zmiana byłą jeszcze bardziej istotna – 8 grudnia 1996 roku nowym proboszczem został ks. Marian Mieczkowski (zastąpił ks. Tadeusza Zawadzkiego, który ze względów zdrowotnych przeniósł się do Włoch). W międzyczasie oddano do użytku salę parafialną (wrzesień ’96).

26 stycznia 1997 roku to kolejna ciekawa data, wiążąca się z jedną z najdłużej związanych z naszą parafią osób – mianowicie wtedy trzecim w historii parafii kościelnym (po p. T. Wójciku i p. A. Cwalinie) został pan Stanisław Rzewnicki, który pełni tę funkcję po dziś dzień.

9 marca 1997 roku na zebraniu Rady Parafialnej zadecydowano o budowie domu parafialnego. Projekt i plan dokumentacji złożono wkrótce do Urzędu Miasta i do Kurii Diecezjalnej. 26 marca zawarto umowę z wykonawcą, którym został Zakład Usług Remontowo-Budowlanych z Ostrołęki. Budowa plebanii ruszyła w maju. Do końca roku zamknięto „stan surowy”.

17 grudnia 1998 bp Stanisław Stefanek dokonał poświęcenia sali parafialnej w nowym budynku plebanii. Podjęto decyzję o budowie kościoła.

 

 

14 sierpnia 1999 roku to ważna data w historii parafii – następuje zmiana proboszcza. Księdza Mieczkowskiego zastępuje ks. mgr Witold Kamiński, pochodzący z Kadzidła, a poprzednio opiekujący się parafią w Łojach). Sierpień 1999 roku to w ogóle rok zmian w parafii. Kolejną istotną zmianą jest bowiem odejście księdza Mirosława Sebuni, który 25 sierpnia został kapelanem Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, a od 24 października – proboszczem parafii Grądy Woniecko. Pojawiły się też nowe twarze – ks. mgr Krzysztof Dylewski i ks. dr Paweł Sobotka. W październiku parafię opuścił ks. Janusz Tyszka, który został przeniesiony do parafii pw. NMP Królowej Rodzin.

 

3 września 2000 biskup Stanisław Stefanek poświęcił plac pod budowę kościoła. Kilka dni później firma Beton-Stal rozpoczęła budowę kościoła według projektu Józefa Żołądkiewicza. W 2001 i 2002 roku trwały prace – najpierw budowa kościoła dolnego, a potem górnego. 6 października 2002 wmurowano kamień węgielny poświęcony przez bpa Stefanka.

25 sierpnia 2002 roku przybył do parafii ks. Jarosław Olszewski, którego nie ma już w naszej parafii. Tak, jak i ks. Dariusza Izbickiego, za którego przybył w 2008 roku ks. Roman Łempicki. Dołączył on do ks. mgr Jacka Dąbrowskiego i ks. Zbigniewa Jaworskiego.

W 2009 roku przeprowadzono remont schodów i wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych; posadzono pierwsze drzewa i kontynuowane są dalsze prace mające na celu upiększanie i wykańczanie kościoła i jego okolic.

 

„Parafianin” na podstawie kroniki Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce prowadzonej przez Panią Teresę Sowę.