Wakacje z Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

TERMINY Wakacyjnej Akcji Caritas Diecezji Łomżyńskiej 2023:

 

🌲09.08-17.08 – 9dni
🌲18.08-26.08 – 9dni
Przedział wiekowy uczestnika: 09-16 r.ż ( w przypadku rodzeństwa mogą jechać młodsze dzieci, w rekrutacji do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie!)
Koszt: 1200,00 zł (w przypadku dofinansowania z KRUS: 300,00 zł)
Rezerwacja: 86/216 29 38 w. 32 (między 08.00-15.00)
Złożenie wypełnionych kart kwalifikacyjnych, płatność oraz kwalifikacja uczestnika: do 10 czerwca.

Informacja dodatkowa: Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Adresaci kursu: uczniowie (którzy ukończyli 18 lat i zdają maturę), studenci, inne osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości
Miejsce realizacji zajęć: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, plac Tadeusza Kościuszki 2, 18-400 Łomża
Wymiar godzin: 36 (4+4×8)
Koszt: 180,00 zł (wolontariusze CDŁ wyjeżdżający z nami na wypoczynek- nieodpłatnie)
Termin: 19-21.05, 27-28.05
Telefon: 86 216 42 17 w. 26