Dzień Świętości Życia.

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

na Dzień Świętości Życia 2023

 

Przewielebny Księże Proboszczu,

Modlitwa za życie każdego poczętego człowieka jest wyrazem miłości, a zarazem dostępną dla każdego formą zaangażowania w jego obronę. Miniony rok był pierwszym, w którym obowiązywało prawo chroniące życie człowieka w szerokim zakresie. Trybunał Konstytucyjny przywrócił właściwy stan rzeczy zapisany w Konstytucji. Niestety ubiegły rok był także czasem aktywności grup i środowisk, które występują przeciwko świętości życia. Prowadziły one akcję na rzecz wprowadzenia prawa zezwalającego na bezkarne zabijanie dzieci nienarodzonych – inicjatywę obywatelską „Legalna aborcja bez kompromisów”. Podpisało się pod nią 200 000 obywateli. Z niepokojem przyjmujemy również deklaracje polityków, którzy sukces wyborczy chcą budować na liberalizmie moralnym i eliminowaniu ze startu w wyborach posłów opowiadających się za życiem.

(więcej…)

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski.

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

 

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. (więcej…)

Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – zamiast do budżetu państwa.

Z radością informujemy, że z dniem 12 grudnia 2006 została powołana „CARITAS BLIŹNIM” jako jednostka wspomagająca działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Posiada ona status organizacji pożytku publicznego i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000269678

Dzięki powołaniu do życia „CARITAS BLIŹNIM” można wspomóc Caritas Diecezji Łomżyńskiej przekazując 1,5% swojego podatku właśnie na tą jednostkę.

A oto niezbędne dane:

„CARITAS BLIŹNIM”

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża

konto bankowe: BANK Spółdzielczy w Łomży

numer konta: 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220

 

Pielgrzymka do Belgii i Francji w dniach 23 -28 czerwca 2023 roku

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, organizuje Pielgrzymkę do Belgii i Francji w dniach 23 -28 czerwca 2023 roku. Pielgrzymka związana jest z przeżywaną 9 – letnią Nowenną przygotowaniami  200 – lecia Objawień N.M. Panny Św. Katarzynie Laboure w kaplicy Cudownego Medalika w Paryżu.

2730złPLN + 130euro

Zainteresowanych i chętnych do udziału w pielgrzymce zapisują:

Siostra Emilia tel. 600555044

Pani Elżbieta  tel.  664745255

(więcej…)

Niedziela Ad Gentes.

Dzięki ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy misjonarzy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne – napisał bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w komunikacie na Niedzielę „Ad Gentes”, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przypada ona 5 marca.

Tegoroczną Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem: „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Dzień ten jest okazją, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. „Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie” – czytamy w komunikacie.

Biblia ,,po katolicku” to książka zarówno dla laików, jak i teologów.

Biblia “po katolicku” to książka zarówno dla laików, jak i teologów.

Sławomir Zatwardnicki z erudycją i swobodą opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię. Wyjaśnia, dlaczego nie możemy się zgodzić z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”. Pokazuje, co nas różni i obala narosłe stereotypy. Podkreśla także, czemu Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalne, tzn. dlaczego tak ważne jest czytanie oraz interpretowanie Biblii w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Książka jest zaproszeniem do uważnego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, zatytułowanych kolejno: Biblia „po protestancku”; Pismo przeczy zasadzie „tylko Pismo”; Pismo Święte nie tłumaczy się samo; Biblia „po katolicku”.

Sławomir Zatwardnicki to adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, autor wielu artykułów oraz ponad dwudziestu książek, członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.

Książkę Biblia “po katolicku” wydało Wydawnictwo W Drodze, a Radio Nadzieja objęło ją swoim patronatem.