Litania do Krwi Chrystusa. Szczególna modlitwa na miesiąc lipiec

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.

(więcej…)

Seminarium Duchowne w Łomży

W dniu 22 czerwca tego roku zakończyliśmy kolejny rok formacji w WSD w Łomży. Tym samym rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na rok I (więcej informacji oraz świadectwa powołań i krótki tekst o rozeznawaniu w zakładce Dla kandydatów). Prosimy zatem o modlitwę w intencji nowych, świętych i licznych powołań do naszego seminarium, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy dawać nam będą Boże Słowo i Eucharystię.

Poniżej modlitwa św. Jana Pawła II o powołania i świadectwo kleryka IV roku.

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz Swojemu Kościołowi. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj Swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy Swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

Świadectwo kleryka roku IV

Jak rozeznałem i rozeznaje swoje powołanie? To pytanie, które towarzyszy mi każdego dnia w czasie seminaryjnej formacji. Kierunek znalezienia odpowiedzi na to pytanie wyznaczył w moim życiu Jan Paweł II, który w książce „Dar i Tajemnica” powołanie kapłańskie określił jako wielką tajemnicę, jako dar, który przerasta człowieka. (więcej…)

Pielgrzymka do Torunia.

RadioMaryja.pl – Katolicki Głos w Twoim domuBiuro Radia Maryja przy parafii pw. Św. Antoniego w Ostrołęce, zaprasza do Torunia  na dzień „Dziękczynienie w Rodzinie” w dniu 6 sierpnia 2022 r. Koszt 70 zł. W programie między innymi: Msza Święta, koncerty zespołów muzycznych, możliwość nabycia żywności ekologicznej, zwiedzanie „Parku Pamięci” oraz inhalacja w Tężni. Zapisy telefonicznie 513 164 246 Henryk Gut

Orędzie papieża Franciszka na II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych (24 lipca)

„Wydadzą owoc nawet i w starości”

Najdroższa, najdroższy!

Werset z Psalmu 92: „wydadzą owoc nawet i w starości” (w. 15) jest dobrą nowiną, prawdziwą „ewangelią”, którą możemy głosić światu z okazji drugiego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Jest ona przeciwieństwem tego, co świat myśli o tym okresie życia, a także przeciwieństwem zrezygnowanej postawy niektórych z nas, starszych, podążających naprzód z niewielką nadzieją i nieoczekujących już niczego od przyszłości. (więcej…)

Spotkanie „U Babci Anny” dzieci z dziadkami i opiekunami

Zaproszenie na spotkanie „U Babci Anny” dzieci z dziadkami i opiekunami

26 lipca 2022

Z racji liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny rodziców Najświętszej Maryi Panny, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zaprasza dzieci
z ich dziadkami i opiekunami do ogrodów biskupich na spotkanie „U Babci Anny.”

Spotkanie odbędzie się 26 lipca br. (wtorek) w ogrodach biskupich. Początek o godz. 10.00. Wejście na miejsce spotkania bramą od ul. Sadowej 3 oraz bramami wokół Domu Księży Emerytów od ul. Giełczyńskiej i od ul. Polowej.
W programie spotkania: konkursy, gry i zabawy dziecięce.

Ks. Jacek Kotowski Dyrektor Domu Biskupiego

38 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed
38 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę

1-13 sierpnia 2022

Drodzy Diecezjanie

Za kilka tygodni rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów i wypoczynku. Wielu z Was planuje wyjazdy i różnego rodzaju aktywności związane z wykorzystaniem czasu wolnego od obowiązków szkolnych i zawodowych. Z pewnością jest to ważny dla naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego okres. Nabieramy w nim zdrowego dystansu do spraw codziennych, odnawiamy nasze siły fizyczne i psychiczne, czasem odzyskujemy zdrowie. Jest to dobry czas, by zregenerować i odnowić także nasze życie duchowe, odświeżyć relację z Bogiem i spojrzeć na siebie i swoje życie z perspektywy Ewangelii.

(więcej…)

Obrady synodalne w naszej Diecezji.

XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja
Diecezja Łomżyńska
Synteza synodalna

logo synod 500x446

Uroczyste otwarcie Synodu w Diecezji Łomżyńskiej nastąpiło w niedzielę 22 listopada 2021 r. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jednocześnie tego samego dnia otwarto proces synodalny w dekanatach. Uroczystościom przewodniczyli księża dziekani.
Opóźnienie w stosunku do ogólnokościelnej daty nastąpiło z powodu chęci lepszego przygotowania do praktycznego działania animatorów synodalnych w parafiach. Stąd od początku października do połowy listopada 2021 roku przeprowadzono spotkania formacyjne animatorów we wszystkich dekanatach Diecezji Łomżyńskiej. Kolejnym etapem było posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej. Tematyka spotkań została w całości poświęcona procesowi synodalnemu. Członkowie obu gremiów zastanawiali się też nad tym, jak skuteczniej przeprowadzić działania synodalne we wspólnotach parafialnych.

Więcej można przeczytać na stronie diecezja.lomza.pl