Słowo Katechezy Ks. Szymon

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

„Custos Redemptoris” (dosł. „opiekun/stróż Odkupiciela”), „Servus Christi” (dosł. „sługa Mesjasza/Chrystusa”), „Minister salutis” (dosł. „sługa/szafarz zbawienia”), „Fulcimen in difficultatibus” (dosł. „podpora/wsparcie w trudnościach”), „Patronus exsulum” (dosł. „patron wygnańców/wykluczonych”), „Patronus afflictorum” (dosł. „patron strapionych/zasmuconych/cierpiących”), „Patronus pauperum” (dosł. „patron ubogich/biednych”) – to siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa ogłoszonych przez Stolicę Apostolską 1 maja 2021 roku.

Uroczysta beatyfikacja Sług Bożych w Warszawie

Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie.

W komunikacie podpisanym przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i  opublikowanym na stronie archidiecezji warszawskiej czytamy:
Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

Modlitwa za kierowców

Niedziela 25 kwietnia 2021 roku to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Główne uroczystości odbędą się na Jasnej Górze o godz. 11.00.

Mszę św. w intencji wszystkich kierowców odprawi ks. Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców, podczas gdy ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, wygłosi homilię. Eucharystia będzie transmitowana przez TVP1.

Ks. Midura i ks. Kraśnicki apelują do kierowców, pieszych, motocyklistów i rowerzystów: „Niech modlitwa do świętego Krzysztofa, jego obrazek, breloczek zobowiązują nas zawsze do czynów miłości – bo ona musi kierować naszym chrześcijańskim życiem, także naszym poruszaniem się po drogach! Niech przez to nasze drogi stają się bezpieczne, a my zachowując Boże Przykazania, zachowując zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego – stajemy się lepszymi ludźmi, prawdziwymi chrześcijanami na każdej drodze naszego życia”.

Więcej informacji można znaleźć  na www.miva.pl.

Duszpasterstwo Powołań naszej Diecezji

KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ

„Kiedy nie dążymy uparcie – napisał papież Franciszek w Orędziu na 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – do realizacji swoich ambicji i nie pozwalamy, by paraliżowały nas nasze tęsknoty, ale troszczymy się o to, co Pan, powierza nam za pośrednictwem Kościoła! Wtedy Bóg wylewa na nas swojego Ducha, swą kreatywność, i czyni cuda, tak, jak w przypadku Józefa”.

1. W ostatnim czasie dominującym tematem są ograniczenia wynikające z pandemii, ale pozostaje nadal aktualne pytanie o wybranie drogi życiowej: Panie, co mam czynić? Diecezjalne Duszpasterstwo Powołań zachęca osoby duchowne i świeckie, grupy modlitewne i Koła Żywego Różańca do zaangażowania modlitewnego w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego; nabożeństwa majowe niech będą szczególną okazją do modlitw w tej intencji.

2. Przypominamy o inicjatywie alumnów WSD w Łomży Modlitwy o powołania, która rozpoczęła się 22 lutego modlitwy, za konkretną wspólnotę parafialną. W określonych dniach w naszej wspólnocie seminaryjnej trwa modlitwa w intencji powołań z poszczególnych parafii z naszej diecezji.

3. Zapraszamy także na klerycki kanał Która godzina? na YouTube, na którym można znaleźć wiele treści związanych z modlitwą i życiem duchowym.

4. 25 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i  Życia Konsekrowanego. Krajowe Duszpasterstwo Powołań przygotowało z tej okazji okolicznościowy plakat i pomoce duszpasterskie. Proszę Przewielebnych Księży o przyjęcie tych materiałów i wykorzystanie ich w pracy duszpasterskiej. Zaleca się przeprowadzenie katechez online dla dzieci i młodzieży w oparciu o przesłane materiały.

5. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski w sobotę 15 maja 2021 r. w Katedrze Łomżyńskiej udzieli święceń diakonatu, zaś w sobotę 29 maja 2021 r. święceń prezbiteratu. Kandydatów do sakramentu święceń polecajmy Panu Bogu w modlitwach indywidualnych, rodzinnych i w modlitwach całej wspólnoty parafialnej.

6. Przypominamy, że w naszej diecezji istnieje Dzieło Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej. Celem Dzieła jest troska o powołania do kapłaństwa, zakonów i innych form życia konsekrowanego, duchowe towarzyszenie alumnom łomżyńskiego seminarium w drodze do sakramentu święceń, a także pogłębianie świadomości na temat roli świętego posługiwania w Kościele. Członkowie Dzieła zobowiązują się do systematycznej modlitwy za powołanych i o nowe powołania. Serdecznie zapraszam Przewielebnych Księży do przystąpienia do Dzieła Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej, a także o zainteresowanie tym Dziełem i zachętą do włączenia się w nie wiernych świeckich.

7. Za wszelkie wsparcie duchowe i materialne okazywane przygotowującym się do kapłaństwa w naszym seminarium, składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Jacek Czaplicki Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Michał Cherubin Odpowiedzialny za Diecezjalne Duszpasterstwo Powołań

I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) to temat wybrany przez papieża Franciszka na I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będziemy obchodzić w niedzielę 25 lipca.

„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” to także obietnica bliskości i nadziei, którą mogą wobec siebie nawzajem wyrazić młodzi i osoby starsze. Nie tylko wnuki i młodzież są wezwane do obecności w życiu osób starszych, ale także osoby starsze i dziadkowie mają misję ewangelizacji, głoszenia, modlitwy i wychowywania młodych do wiary – podaje watykańska dykasteria.