Pielgrzymka na Jasną Górę!

Biuro Radia Maryja przy parafii pw. Św. Antoniego zaprasza pielgrzymów z Ostrołęki i okolic na doroczną pielgrzymkę słuchaczy Radia Maryja  na Jasną Górę  w dniach 9-10 lipca 2022.

Zapisy: Biuro Radia Maryja par.pw Św. Antoniego  w Ostrołęce w dniach środa- piątek w godz. 17 00 do 18 00 oraz Liceum Klasyczne w Ostrołęce ul. Szwedzka 2 (codziennie w godz. od 8 00 -15 00). Tel. 513 164 246

Z poważaniem

Henryk Gut