UKSW w Warszawie zaprasza do rekrytacji

Ulotka reklamowa dotycząca studiów na kierunku nauki o rodzinie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW zaprasza do rekrutacji na studia na kierunku „nauki o rodzinie” na rok akademicki 2022/2023.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie IRK- Internetowa Rejestracja Kandydatów: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/

Oferujemy:

– Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „nauki o rodzinie” – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

– Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) na kierunku „nauki o rodzinie” – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Więcej informacji o studiach: https://wsr.uksw.edu.pl/node/33

Miejsca pracy dla absolwentów kierunku „nauki o rodzinie”: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1262