W najnowszym „Idziemy” – Za progiem furty… – wejście oczami kleryka

Każdy z kleryków w momencie przekroczenia progu wniósł do tego domu swoją indywidualną i wyjątkową historię zarówno życia w świecie, jak i osobistego spotkania z Bogiem. Można spokojnie powiedzieć, że w naszym seminarium nie ma dwóch takich samych osób, jednak nie przeszkadza to w budowaniu dopełniającej się nawzajem wspólnoty.

To bogactwo osobowości pozwala na wzajemne inspirowanie się na drodze do kapłaństwa Chrystusowego oraz jest pomocne w chwilach, kiedy dajemy świadectwo w szkołach bądź parafiach. Kompletując ekipę ewangelizacyjną, nie musimy daleko szukać muzyka, dziennikarza lub mechanika, ponieważ mieszkają kilka pokoi dalej.

www.wzasiegu.pl