Wspólnoty modlitewne

Wspólnoty modlitewne działające w naszej parafii:

 

Święty Paweł w Liście do Galatów prosił: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe”
(Ga 6, 2).

Jest pięknym zwyczajem, aby jednoczyć się w modlitwie i wspólnie wypraszać u Boga łaski potrzebne każdemu z nas.
Dlatego zapraszamy Cię do przyłączenia się do wspólnoty osób, które spotykają się i modlą się wypraszając łaski Boże.

Przyłącz się do naszej modlitwy.

 

Oto wspólnoty modlitewne działające przy naszej parafii:

Wspólnota Theoforos

Ministranci

Schola Młodzieżowa

Schola Dziecięca

Chór Parafialny

Kółka Różańcowe

Domowy Kościół