Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży

Wyższe Seminarium Duchowne

Nasze Seminarium to wyjątkowe miejsce dojrzewania powołania, modlitwy i oczekiwania na podjęcie misji ewangelizacyjnej, do której powołuje kapłanów sam Jezus Chrystus:

„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Jan Paweł II, Łomża, dnia 5 czerwca 1991r.