Uroczysta konsekracja naszej świątyni

Uroczysta konsekracja naszej świątyni odbędzie się 30 maja 2021 roku.

,,Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni” (Rytuał).

Tydzień Miłosierdzia

Przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują – napisał bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w Słowie na Niedzielę Miłosierdzia, która przypada w II Niedzielę Wielkanocną. 

Bp Szlachetka przypomniał, że Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione przez św. Jana Pawła II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku. To święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia: „czas, w  którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc” – czytamy w Słowie.

Tegoroczny 77. Tydzień Miłosierdzia będzie przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Bp Szlachetka zauważył, że przypada on na czas, gdy od ponad roku zmagamy się z trudnościami wynikającymi z izolacji. „Ciężko jest z czułością zaakceptować słabość, która nas ogarnia! Dotyka nas samotność, lęk, cierpienie, depresja, śmierć. Młodzież i osoby starsze odczuwają to jeszcze bardziej. Mogłoby się wydawać, że powrót to tego co było, to najlepsze co może nas spotkać. Chrystus jednak zaprasza nas, abyśmy szli naprzód i umieli dostrzegać także to co dobre” – napisał.

Tydzień Biblijny w naszej diecezji

Komunikat

XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 IV 2021 r. w Polsce będzie miał miejsce XIII Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Jednocześnie 18 IV (III Niedziela Wielkanocna) także odbędzie się V Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji.

Mimo trwającego czasu epidemii, zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do V Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku jest Ewangelia według św. Marka, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Dla ułatwienia korzystania z materiałów przygotowanych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II – przesyłamy numer nowego biuletynu „Przegląd biblijny” w wersji pdf. Zawarte w nim teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje konferencji, katechez, Droga Światła, Krąg biblijny).

Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Ks. Jacek Czaplicki  Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Jan Krupka Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Ważna informacja…

Informujemy, że tegoroczna wizyta duszpasterska czyli kolęda odbędzie się w późniejszym terminie, wówczas, gdy pozwolą na to przepisy państwowe i kościelne. Zachęcamy wszystkich do modlitwy za rodziny, za chorych, cierpiących i wszystkich, którzy opiekują się chorymi.