Poświęcenie pojazdów – 25 lipca 2021r.

W niedzielę 25 lipca, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców, po każdej Mszy świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów. Pojazdy święcone będą na parkingach od strony ul. Ks. Pędzicha i ul. Bohaterów Warszawy, a o godz. 12:00, będzie sprawowana Msza św. w intencji przewoźników, kierowców, mechaników i ich rodzin oraz będą poświęcone samochody ciężarowe.

Warto pamiętać o św. Krzysztofie podczas wakacyjnych wyjazdów, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

Komunikat dotyczący

Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę 25 lipca 2021 roku będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ustanowiony niedawno przez Papieża Franciszka, będzie przypadał co roku w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia św. Joachima i Anny – dziadków Pana Jezusa.

Dykasteria ds. Rodziny i Życia wydała specjalny dokument, w którym czytamy między innymi: “Pragniemy w tym miejscu zaproponować kilka innych sposobów na świętowanie tego Dnia. A zatem odprawienie w każdej parafii czy też w innej wspólnocie kościelnej specjalnej Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych; uczczenie pamięci osób starszych z terenu parafii, które odeszły na skutek Covid 19; poproszenie ludzi młodych o odwiedzenie swoich babć i dziadków, a szczególnie samotnych osób starszych, aby przekazać im przesłanie Ojca Świętego. Oprócz tego jesteśmy przekonani, że każda wspólnota kościelna, w sposób twórczy, znajdzie najlepszy sposób świętowania tego Dnia, stosowanie do swej sytuacji”.

Ks. Jacek Czaplicki  Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego

A może wspólnota Seminarium Duchownego …

Dla kandydatów

Od czerwca 2021 rozpoczęło się przyjmowanie kandydatów na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Kandydat do seminarium duchownego zgłasza się osobiście do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Jana Pawła II, Pl. Jana Pawła II 1 w Łomży.

ZGŁASZAJĄC SIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z podaniem motywacji;
 2. pełny odpis aktu urodzenia;
 3. własnoręcznie napisany życiorys;
 4. świadectwo chrztu i bierzmowania;
 5. świadectwo maturalne (oryginał lub odpis);
 6. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 7. zaświadczenie o niekaralności;
 8. świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii);
 9. opinia księdza proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 10. opinia katechety;
 11. trzy fotografie w stroju wizytowym (krawat, marynarka oraz zapis cyfrowy fotografii);
 12. dowód osobisty, książeczka wojskowa, dowód ubezpieczenia (własny lub rodzica, przy którym kandydat jest ubezpieczony).

Ważne daty:

28.08.2021 (sobota)– zakończenie przyjmowania zgłoszeń na I rok
31.08.2021 (wtorek, godz. 10.00) – w gmachu WSD w Łomży odbędzie się pisemny sprawdzian wiadomości z języka polskiego oraz ustny z zakresu teologii dla szkół ponadgimnazjalnych
02.09.2021 (czwartek do godziny 12.00) – zjazd przyjętych na rok I

(więcej…)

Zachęta do modlitwy litanią w miesiącu lipcu

“Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia” – św. Jan Paweł II (1.07.2001).

Trwają zapisy na Łomżyńską Pielgrzymkę na Jasną Górę

Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę rusza 1 sierpnia z Łomży. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy na szlak pątniczy wszystkich tych, którzy chcą przeżyć rekolekce w drodze do Matki Bożej.

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:
1. Być pełnoletni.
2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
2. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
3. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych (w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi 50% wpisowego; 2. i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł)
4. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
5. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00. 6. Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości (dawny dworzec PKS).
7. Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
8. Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.
9. Terminy zapisów: 27 czerwca- 25 lipca 2021

Parafie w których można dokonać zapisu:
Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy św.
Kolno: parafia św. Anny

Z A P R A S Z A M Y !

Karta zapisu do pobrania.

Droga Jakubowa: Parafia św. Jakuba w Drozdowie i Parafia św. Jakuba w Jedwabnym

Inauguracja Łomżyńskiej Drogi Jakubowej

25 lipca 2021 r.

            W roku 2021 przeżywamy w Kościele powszechnym Rok Jakubowy. Od średniowiecza istnieje zwyczaj ogłaszania lat świętych gdy danego roku święto liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę. Współcześnie Camino przeżywa swój rozkwit. Ważnym momentem dla rozwoju kultu św. Jakuba w Hiszpanii i na świecie była wizyta Papieża Jana Pawła II w Santiago de Compostela w roku 1982. Wtedy Ojciec Święty wygłosił swój Akt Europejski i zaprosił na pielgrzymkowy szlak wszystkich wierzących przypominając, że “Europa zrodziła się z pielgrzymowania”. (więcej…)