Ważne informacje

Z dniem 20 czerwca br. czyli od niedzieli Episkopat Polski znosi wszelkie dyspensy, dlatego mamy obowiązek uczestniczyć każdej niedzieli we Mszy świętej w kościele, pamiętając, że niedziela to dzień, który mamy poświęcić Bogu. W naszym kościele od przyszłej niedzieli dodatkowej Mszy świętej sprawowanej o godz. 14:00 nie będzie; oczywiście pozostają Msze święte dla osób niepełnosprawnych i głuchoniemych, tak jak było to do tej pory.

Tegoroczne pielgrzymowanie – zasady

Na fanpage Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę zostały  opublikowane zasady dotyczące zapisów i udziału w tegorocznej pielgrzymce. Każdy kto w tym roku pragnie wziąć udział w rekolekcjach w drodze powinien zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zapisów i udziału w pielgrzymce.

Każdy pątnik/pątniczka, który chce wziąć udział w 37 PPŁ musi:

1. Być pełnoletni.
2. Niepełnoletni mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica.
3. Dokonać zapisu w wyznaczonym terminie wypełniając kartę zapisu i składając ją do wyznaczonej parafii otrzymując znaczek i legitymację pielgrzyma. Karty zapisu można ściągnąć ze strony internetowej PPŁ lub otrzymać w parafii zapisu.
4. Uiścić wpisowe na pokrycie kosztów organizacyjnych (w tym roku wynosi ono w całości 200 zł; porządkowi 50% wpisowego; 2. i kolejny członek rodziny 50 % wpisowego, służba medyczna uiszcza opłatę 60 zł)
5. Posiadać namiot i miskę lub prysznic turystyczny do mycia.
6. Zdać bagaż na samochody bagażowe wieczorem 31 lipca od godz. 18:00 lub rano w dniu wymarszu 1 sierpnia od godz. 5:00.

Samochody bagażowe będą przyjmować bagaże w Łomży na parkingu przy placu Niepodległości (dawny dworzec PKS).
Pątnicy z Ostrowi Maz. zdają bagaż 2 sierpnia od godz. 8:00 przy kościele Wniebowzięcia NMP
Nie ma możliwości zapisu w trakcie trwania pielgrzymki na trasie.

Terminy zapisów: 27 czerwca- 25 lipca 2021

Ważna informacja:
W tym roku zapisy odbywać się będą tylko w kilku parafiach Diecezji Łomżyńskiej:

Łomża: parafia Krzyża św.
Ostrołęka: parafia św. Antoniego Padewskiego
Wyszków: parafia św. Idziego
Ostrów Maz: parafia Wniebowzięcia NMP
Zambrów: parafia Trójcy Przenajświętszej
Kolno: parafia św. Anny

UKSW uruchomiło nową stronę internetową

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uruchomił stronę poświęconą swojemu Patronowi, przygotowaną na Jego beatyfikację.

Strona poświęcona Prymasowi Tysiąclecia to ważny element obchodów na UKSW Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który został uchwalony przez Sejm RP na wniosek władz uczelni. O tym, jak UKSW realizuje przesłanie kard. Stefana Wyszyńskiego, mówi rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski w otwierającym platformę wywiadzie zatytułowanym „Od Prymasa możemy się uczyć roztropności”.Rektor podkreśla, że Patron UKSW jest sumieniem całej społeczności akademickiej, przypominając „co jest naszą misją i jakie wartości leżą u podstaw naszej Alma Mater. A jest to przede wszystkim poszukiwanie prawdy, poszanowanie godności człowieka, upowszechnianie i promowanie wartości chrześcijańskich w życiu indywidualnym, społecznym, narodowym”. Stronę można zobaczyć TUTAJ
www.radionadzieja.pl

Polski tekst nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa

1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa. 12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich.

(więcej…)

List Episkopatu Polski

List Episkopatu Polski na 100-lecie poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem.

(więcej…)

Wakacyjny wypoczynek z Caritas Łomża

OFERTA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 –  Wakacje dla dzieci i młodzieży

„Statek Z-21” z edukacją profilaktyczną

Po zdobytych doświadczeniach z ubiegłego roku, wypracowaną strategię działania i procedurami postępowania w oparciu o zalecenia GIS, MEN przedkładamy ofertę wypoczynku letniego na sezon wakacyjny 2021.

W 2020 roku mimo pandemii, rodzice zaufali nam i w naszym Ośrodku swój wakacyjny czas spędzało ponad tysiąc trzysta dzieciaczków.

 

 Program jaki powstał na ten sezon wakacyjny jest kompozycją kreatywnych pomysłów spędzania wolnego czasu, elementów profilaktyki uzależnień wg zaleceń specjalistów i praktyków w dziedzinie pracy z młodzieżą. Program pn. „STATEK Z-21” z edukacją profilaktyczną dla dzieci i młodzieży to nasz plan wakacyjny!

Zapraszamy dzieci i młodzież (9 – 16 lat) na pokład statku kosmicznego „Statek Z-21”. Będziemy projektować wyobraźnią nasze statki kosmiczne. Każdy statek będzie zawierał 3 pokłady na „z”: zdrowie, zabawa, zachwyt. Każdy uczestnik projektu będzie miał okazję odnaleźć się w roli projektanta, konstruktora, pasażera. Po powrocie ze statku każdy uczestnik będzie zdrowy, zrelaksowany, zachęcony do działania dotrzeć na „księżyc” w niedalekiej przyszłości. (więcej…)