Tydzień Misyjny we wspólnocie Kościoła Powszechnego

W niedzielę, 24 października 2021 r., w Kościele obchodzony będzie 95. Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny.

W tym roku Światowy Dzień Misyjny będzie okazją do przypomnienia postaci Pauliny Jaricot, założycielki Związku Lyońskiego, który stał się podstawą dzisiejszych Papieskich Dzieł Misyjnych. Jej beatyfikacja odbędzie się w Lyonie 22 maja 2022 roku.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom.

Muzeum Diecezji Łomżyńskiej

– Generalnie obrazy dotyczą bliskich mi osób, więc poza babcią, która tutaj jest na większości obrazów, są to także moje dzieci, więc to jest taka bardzo bliska bliskość. Obrazy mają wymiar duchowy i mam też stosunek do nich bardzo sentymentalny.

Formacja mężczyzn we wspólnotach

Komunikat dotyczący

konferencji o tożsamości ojca i formacji mężczyzn we wspólnotach parafialnych z racji Roku św. Józefa

Łomża – 23 października 2021 r.

            W dniu 8 grudnia 2020 roku Ojciec Święty Franciszek ustanowił w Kościele powszechnym Rok św. Józefa. Stał się on okazją do zorganizowania wydarzeń poświęconych Opiekunowi Zbawiciela, ale również do refleksji nad znaczeniem ojcostwa i tożsamości mężczyzny. W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Ogólnego wraz z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej tożsamości ojca i formacji mężczyzn we wspólnotach parafialnych.

            Konferencja odbędzie się w sobotę 23 października 2021 roku w Sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (ul. Sadowa 12A)
i przebiegać będzie według następującego programu:

9.30 – modlitwa różańcowa prowadzona przez Męską Grupę Różańcową NAZARET

10.00 – słowo Biskupa Łomżyńskiego Janusza STEPNOWSKIEGO oraz wprowadzenie w tematykę konferencji

10.05 – p. Łukasz WACHOWSKI – trener Tato.Net, założyciel i lider Ojcowskiego Klubu Tato.Net w Wyszkowie: W stronę zaangażowanego ojcostwa – narzędzia i inicjatywy

10.45 – ks. dr Zbigniew SKUZA – WSD Łomża: Św. Józef – ofiarny Opiekun Jezusa i Maryi jako realizacja biblijnego ideału ojca i męża

11.30 – przerwa na kawę

12.00 – ks. dr Jacek CZAPLICKI – WSD Łomża: Znaczenie dla życia rodzinnego zaangażowania ojców w męskich wspólnotach formacyjnych

12.30 – prezentacja wybranych męskich wspólnot formacyjnych

13.30 – zakończenie

            Do udziału w konferencji zapraszamy księży, katechetów, mężczyzn – członków parafialnych grup formacyjnych oraz przedstawicieli dekanatów.
W związku z tym prosimy Księży Dziekanów i Księży Proboszczów o przekazanie informacji o konferencji w ramach ogłoszeń parafialnych w niedziele 10 i 17 października br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Ks. Jacek Czaplicki Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego