Media Diecezjalne – Radio Nadzieja o poświęceniu naszej świątyni

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce został konsekrowany. Poświęcenia świątyni oraz ołtarza dokonał wczoraj (30.05.) biskup łomżyński Janusz Stepnowski.

– Ten akt liturgiczny to zwieńczenie dotychczasowych prac kapłanów tam posługujących – mówił biskup:

– Kościół już od lat służy wspólnocie Świętego Franciszka. Z jednej strony ten kościół jest bardzo prosty, ale też tak prowadzi człowieka do takiej medytacji, modlitwy. Wpatrując się w tego biedaczynę z Asyżu, a z drugiej strony też w Najświętszy Sakrament widzimy te nasze wskazania, naszą drogę. 

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu została erygowana 11 września 1994 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii św. Antoniego i Zbawiciela Świata w Ostrołęce oraz Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

W 1994 r. staraniem ks. Tadeusza Zawadzkiego wikariusza parafii św. Antoniego w Ostrołęce została wybudowana drewniana kaplica, pobłogosławiona 11 września 1994 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego. W latach 2000-2004 staraniem ks. prob. Witolda Kamińskiego został wybudowany nowy dwupoziomowy kościół parafialny, pobłogosławiony 25 grudnia 2004 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. W ostatnich latach trwały prace nad wyposażeniem prezbiterium, w którym w punkcie centralnym znajduje się figura św. Franciszka na tle mozaiki. Trwają też prace na zewnątrz. W najbliższym czasie wieże świątyni mają zostać zwieńczone iglicami.

mś/je. Zdjęcie i tekst: radionadzieja.pl