Pielgrzymka do Częstochowy w dniu 27 maja 2023 r.

Biuro Radia Maryja przy parafii pw. Św. Antoniego w Ostrołęce oraz Liceum Klasyczne, zapraszają młodzież i  dorosłych na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 27 maja 2023.

 Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

Pozdrawiam. Zapraszam. Henryk Gut