Pielgrzymowanie Grupy Białej im. Św. Jana Pawła II

 

 

Od 1 sierpnia, do 13 sierpnia, o godz. 20:30, w czasie trwania Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, w naszym kościele będziemy gromadzili się na Apelu Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy. Dokonujemy zapisów do Grupy Białej.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.